BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Program. Na czym polega Program Ambasador?

Fortis Bank

Program Ambasador skierowany jest do najlepszych studentów uczelni wyższych z całej Polski. Jest on oparty na współpracy pomiędzy bankiem a środowiskiem studenckim. Ambasadorzy biorą udział w misji budowania wizerunku naszego banku, jako instytucji umożliwiającej najlepszy start do kariery w finansach. Ambasadorzy reprezentujący nas z największym profesjonalizmem podczas swojej kadencji, w zamian mają okazję poznać nasz bank oraz wziąć udział w projektach i warsztatach z różnych dziedzin.

Zainspiruj nas, a my podzielimy się z Tobą doświadczeniem!

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.