BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Sukces. Jakie są korzyści z pełnienia funkcji Ambasadora Banku?

  • Zdobycie doświadczenia w realizacji samodzielnych projektów z zakresu employer brandingu
  • Udział w warsztatach w centrali banku
  • Uczestnictwo w sesji Development Center i rozmowie rekrutacyjnej z indywidualną informacją zwrotną
  • Pierwszeństwo w udziale w rekrutacji do programu stażowego oraz praktyk
  • Zapoznanie się z działalnością banku oraz zdobycie wiedzy na temat jego kierunku rozwoju
  • Otrzymanie referencji oraz certyfikatu zaświadczającego pełnienie obowiązków Ambasadora
  • Organizowanie paneli dyskusyjnych i innych wydarzeń promocyjnych
  • Zbudowanie sieci kontaktów biznesowych.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

+48 22 566 99 99
Formularz
kontaktowy
Wyślij
email
Placówki
i bankomaty
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.