BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

BiznesPl@net

KB_biznes_planet_d

Nowoczesny systemem bankowości internetowej, który umożliwia zarządzanie finansami z siedziby firmy lub dowolnego miejsca - przez cały rok i o każdej porze.

BiznesPl@net to system:
  • Funkcjonalny
  • Prosty w użyciu
  • Bezpieczny
  • Kompleksowy
  • Niezawodny

  • Funkcjonalność - umożliwia efektywne zarządzanie wszystkimi produktami bankowymi: rachunkami, kartami, kredytami, lokatami, akredytywami, transakcjami zabezpieczającymi ryzyko walutowe i stóp procentowych
  • Prostota użytkowania - cechuje się dużą przejrzystością prezentacji danych i intuicyjnością użytkowania, dzięki czemu korzystanie z niego nie stwarza problemów nawet tym osobom, które wcześniej nie korzystały z bankowości internetowej
  • Bezpieczeństwo - dzięki zastosowaniu wielu uzupełniających się mechanizmów bezpieczeństwa
  • Kompleksowość - zapewnia zintegrowany dostęp do wszystkich rachunków i produktów bankowych
  • Niezawodność - BiznesPl@net to gwarancja dostępu do zawsze aktualnych danych i usług bankowych

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu B - będące przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu B.

Konwertery
rozwiń sprawdź

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.