BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

BNP Paribas Connect Host to Host

KB_BNP_Paribas_Connect_host_to_host_d

Usługa BNP Paribas Connect Host daje możliwość znacznie szybszej i efektywnej wymiany informacji pomiędzy systemem finansowo-księgowym firmy, a systemem bankowości elektronicznej.

  • Wygoda
  • Efektywność
  • Oszczędność czasu

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

  • Możliwość pobierania bieżących danych finansowych, bez konieczności importu/eksportu plików zawierających te dane pomiędzy systemem bankowości elektronicznej BiznesPl@net i systemami księgowym
  • Uproszczenie procesu wymiany informacji pomiędzy Klientem i Bankiem, przyspieszenie komunikacji i znaczne zwiększenie bezpieczeństwa
  • Wymiana danych pomiędzy Bankiem a Klientem za pomocą wymiany komunikatów w formacie plików XML, przy wykorzystaniu technologii web service
  • Zabezpieczenie całości komunikacji przez bezpieczny kanał HTTPS z wykorzystaniem dwustronnego SSL’a
  • Szyfrowanie komunikacji pomiędzy Bankiem a Klientem w celu uniemożliwienia dostępu do przesyłanych informacji przez osoby niepowołane
  • Możliwość wstępnej weryfikacji Klienta przez Bank przy jednoczesnej weryfikacji przez Klienta faktycznego stanu podłączenia się do serwera Banku - dzięki dwustronnemu SSL’owi

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu B - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BNP Paribas S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu B.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.