BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Platforma Finansowa dla Firm

KB_platforma_finansowa_dla_firm_d

Platforma Finansowa dla Firm to wiodąca na rynku oferta, zapewniająca kompleksowe zarządzanie finansami firmy przez Internet.

 • Wygoda - jeden login, hasło, token
 • Bezpośredni dostęp do serwisu bankowości transakcyjnej, produktów usług skarbowych, faktoringowych oraz płatności masowych
 • Stały dostęp do informacji ekonomicznych

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

 • Bezpośredni dostęp do serwisu bankowości transakcyjnej (eBGŻ Firma), produktów i usług skarbowych (eBGŻ Treasury), faktoringowych (eBGŻ Faktor) oraz płatności masowych (eBGŻ SWD)
 • Dostęp do produktów i usług Banku przez Internet, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca w kraju i za granicą
 • Jeden login, hasło, token – łatwy dostęp do produktów i usług Banku
 • Stały dostęp do aktualnych informacji ekonomicznych dotyczących zarówno rynku polskiego jak i wybranych rynków zagranicznych w ramach Serwisu ekonomicznego Banku BGŻ BNP Paribas
 • Angielska wersja językowa systemu
 • Kompleksowe wsparcie techniczne użytkowników (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę)

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

 • Do pracy w serwisie rekomendujemy wykorzystywanie przeglądarek Internet Explorer 8.0, Mozilla FireFox 26.0 (lub nowsze). Jeżeli nie korzystasz z prawidłowej wersji, dokonaj aktualizacji
 • Włączona obsługa JavaScript oraz akceptacja plików "Cookies" (tzw. ciasteczek) - zaakceptowanie plików cookies jest niezbędne dla dostarczenia i zapewnienia poprawnego działania usług świadczonych drogą elektroniczną
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.