BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global

 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)

zaloguj się

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Ekspres Linia

KB_ekspres_linia_d

Ekspres Linia to kredyt w rachunku bieżącym, który zapewnia szybki, stały dostęp do pieniędzy.

  • Minimum formalności
  • Kredyt jest udzielany w złotych
  • Szybki i stały dostęp do pieniędzy

Czynne w dni robocze w godzinach 8:00-19:00

801 355 355

Formularz
kontaktowy
Znajdź
placówkę

Zamów rozmowę z doradcą

  • Szybki, stały dostęp do pieniędzy w ramach przyznanego limitu kredytowego
  • Minimum formalności (nie wymagamy prognoz finansowych, zaświadczeń z ZUS ani potwierdzeń z Urzędu Skarbowego)
  • Dostępność również dla firm bez historii w naszym Banku
  • Kredyt bez zabezpieczeń

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 1M, powiększoną o marżę Banku.

  • Konieczność posiadania rachunku bieżącego w Banku BGŻ BNP Paribas i przeprowadzania rozliczeń przez ten rachunek
  • Konieczność prowadzenia działalności gospodarczej minimum 24 miesięcy
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.