BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyt Inwestycyjny Zielona Energia

KB_kredyt_inwestycyjny_zielona_energia_d

Kredyt inwestycyjny Zielona Energia jest przeznaczony na finansowanie budowy elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych, fotowoltaicznych oraz instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i/lub energii cieplnej z biomasy lub z biogazu. Mogą z niego korzystać podmioty prowadzące lub podejmujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Kredyt inwestycyjny Zielona Energia:

 • Atrakcyjne oprocentowanie
 • Indywidualnie ustalane zasady spłaty
 • Długi okres kredytowania

 • Indywidualnie ustalane zasady spłaty kapitału
 • Długi okres kredytowania: do 15 lat
 • Możliwość refinansowania wcześniejszych nakładów lub finansowania akwizycji OZE
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału: nawet do 2 lat
 • Opcja wyboru waluty: standardowo PLN, w uzasadnionych sytuacjach EUR lub USD
 • Dogodne formy zabezpieczeń

Kredyt Zielona Energia dedykowany jest dla podmiotów prowadzących lub podejmujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Jednym z podstawowych warunków wykorzystania kredytu jest przedstawienie przez Klienta promesy koncesji na wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (o ile jest ona wymagana przepisami prawa).

Oprocentowanie Kredytu Zielona Energia jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną 1M*/3M* WIBOR (lub odpowiednio LIBOR/EURIBOR) powiększoną o indywidualnie negocjowaną marżę Banku, zależną od oceny ryzyka kredytowego, przedstawionych zabezpieczeń i wielkości kredytu.

 • Spłata kredytu i odsetek następuje w ratach ustalonych w harmonogramie spłaty
 • Dopuszcza się możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału – jednak nie dłuższej niż planowany termin osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej inwestycji i nie dłuższej niż 2 lata
 • Przedterminowa spłata Kredytu Zielona Energia z nadwyżek wygenerowanych przez projekt OZE bez prowizji rekompensacyjnej

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.