BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyt w rachunku bieżącym na zasadach ogólnych

KB_kredyt-w-rachunku-biezacym-na-zasadach-ogolnych_d

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym umożliwia finansowanie potrzeb zaopatrzeniowych, produkcyjnych i sprzedażowych, związanych ze świadczeniem usług oraz z procesem rozliczeń pieniężnych.

  • Indywidualne zasady spłaty
  • Wystandaryzowany katalog zabezpieczeń
  • Kredyt jest udzielany w złotych i euro

  • Możliwość ustalania kwoty kredytu w oparciu o historię rachunku w innym banku
  • Automatyczna spłata – środki wpływające na rachunek automatycznie zmniejszają saldo zadłużenia i dają możliwość ponownego wykorzystania kredytu
  • Niski koszt kredytu, w porównaniu z kredytem w rachunku kredytowym
  • Wystandaryzowany katalog zabezpieczeń

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

  • Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR dla kredytów w złotych lub EURIBOR dla kredytów w euro
  • Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat
  • Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia marż i prowizji w zależności od oceny ryzyka kredytowego, przedstawionych zabezpieczeń oraz wielkości kredytu

Konieczność posiadania rachunku bieżącego w Banku BGŻ BNP Paribas i przeprowadzania rozliczeń przez ten rachunek.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.