BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

ovd_d

W zmieniającym się świecie mikroprzedsiębiorcy potrzebują rozwiązań dopasowanych do szybkiego tempa biznesu, by swobodnie się rozwijać. Dlatego w Banku BGŻ BNP Paribas opracowaliśmy kredyt w rachunku bieżącym, z którym szybko i tanio sfinansujesz potrzeby bieżącej działalności przedsiębiorstwa lub wykorzystasz okazje rynkowe wymagające błyskawicznego działania

 • Wsparcie dla zarządzania i poprawa płynności finansowej
 • Większa elastyczność przedsiębiorcy w kierowaniu bieżącą działalnością firmy
 • Spłacona kwota kredytu może być w okresie kredytowania ponownie wykorzystana w ramach przyznanej kwoty kredytu
 • Wygodny sposób spłaty, ponieważ każda wpłata na rachunek zmniejsza zadłużenie a spłata kredytu jest realizowana automatycznie (bez odrębnej dyspozycji) z wpływów na rachunek bieżący Twojej firmy
 • Minimum formalności

Produkt jest dostępny w oddziałach BGŻ BNP Paribas - znajdź najbliższy oddział.

Kredyt w rachunku bieżącym to kredyt krótkoterminowy o charakterze odnawialnym. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności firmy w sytuacji przejściowego braku środków własnych.

Każda spłata części lub całości wykorzystanej kwoty kredytu powoduje odpowiednie podwyższenie wolnego salda do ponownego wykorzystania w całym okresie kredytowania.

Wystarczy, że prowadzisz działalność gospodarczą minimum 24 miesiące lub wykonujesz wolny zawód od minimum 12 miesięcy i możesz otrzymać:

 • Kredyt zabezpieczony do 1,5 mln PLN lub bez zabezpieczenia (Ekspres Linia) do 0,5 mln PLN 
 • oprocentowanie zmienne oparte na WIBOR/EURIBOR 3M + marża
 • Umowę o kredyt na 10 lat (limit kredytu odnawiany co 12 m-cy)
 • Ubezpieczenie na życie i poważne zachorowanie do wysokości udzielonego kredytu, dzięki czemu w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem kredyt zostanie spłacony za ciebie przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

Wystandaryzowany katalog zabezpieczeń:
 • Hipoteka
 • Kaucja

Oferta ubezpieczeniowa dostępna dla klientów na uproszczonej rachunkowości

Ubezpieczenie na życie i poważne zachorowanie
to bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich

Nasi Klienci nie muszą martwić się ryzykiem związanym z nieprzewidzianymi okolicznościami, które mogą zdarzyć się podczas spłaty kredytu.
W Banku BGŻ BNP Paribas oferujemy pełny zakres ubezpieczeń, które pozwolą Ci bez obaw korzystać z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, przeznaczonego dla Microfirm.

Nasz cel to bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów oraz ich najbliższych.
Mamy dla Ciebie trzy warianty ubezpieczenia, na cały okres udzielonego kredytu odnawialnego:

 • Ubezpieczenie na życie
 • Ubezpieczenie na życie i poważne zachorowanie
 • Ubezpieczenie na życie, na życie w skutek NNW i poważne zachorowanie
  które oferujemy we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA

Korzyści z Ubezpieczenia na życie i poważne zachorowanie

 • bezpieczeństwo finansowe Twoje, Twoich najbliższych lub wspólników firmy (ubezpieczenie spłaca całe Twoje zadłużenie)
 • minimum formalności – przystąpienie do ubezpieczenia to złożenie podpisu pod Umową kredytu i deklaracją zgody na przystąpienie do Ubezpieczenia

Bank BGŻ BNP Paribas S. A. występuje w charakterze Agenta ubezpieczeniowego w rozumieniu ustawy dnia 2 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym [Dz. U. 2014.1450], uprawnionego do wykonywania w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zawierania umów ubezpieczenia – Informacje o Agencie.


Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.