BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Pożyczka Niezabezpieczona

KB_pozyczka_niezabezpieczona_d

Przekonaj się, jak łatwo możesz ją otrzymać i przeznacz na finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych. Ciesz się długim okresem spłaty!

Przekonaj się, jak i przeznacz na finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych. Ciesz się długim okresem spłaty!
 • Długi okres spłaty - do 36 miesięcy
 • Wysokie kwoty kredytu
 • Minimum formalności

 • Długi okres spłaty — do 36 miesięcy
 • Minimum formalności – bez potrzeby dokumentowania, na co przeznaczasz otrzymane środki finansowe
 • Bez przedstawiania prognoz finansowych
 • Finansowanie dowolnych potrzeb Klienta
 • Brak zabezpieczeń
 • Łatwy dostęp do środków – pożyczaną kwotę jednorazowo wypłacamy na wskazany rachunek
 • Swoboda łączenia produktów – możliwość jednoczesnego korzystania również z innych produktów kredytowych

Pożyczka niezabezpieczona oferowana jest Klientom Biznesowym, tj. Klientom z Segmentu Mikroprzedsiębiorstw podlegającym i niepodlegającym ustawie o rachunkowości, spełniającym warunek:

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tej samej branży od co najmniej 24 m-cy.

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

Spłata odsetek i kapitału następuje miesięcznie.

 • Oprocentowanie pożyczki w rachunku bieżącym jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku.
 • Pożyczki w złotych – WIBOR 3M + marża Banku

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.