BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się
ban_ff_bankowosc_internetowa

Instrukcja logowania

Jeżeli korzystałeś z poprzedniej wersji systemu i zamierzasz po raz pierwszy zalogować się do nowego Pl@net, skorzystaj z tej instrukcji logowania.

Logowanie przy użyciu hasła maskowanego

Pierwsze logowanie

Aby zalogować się do systemu:

 1. Wejdź na stronę Banku http://www.fortisbank.com.pl/ i wybierz łącze do systemu Logowanie do Pl@net. Możesz także wpisać bezpośrednio adres do przeglądarki https://planet.fortisbanking.com.pl/.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika

 3. Wpisz 6-cyfrowe hasło, jakie odnajdziesz w pakiecie startowym

 4. Zdefiniuj docelowe hasło do systemu

 5. Nastąpi zalogowanie do systemu.

 

Kolejne logowanie

Aby zalogować się do systemu:

 1. Wejdź na stronę Banku http://www.fortisbank.com.pl/ i wybierz łącze do systemu Logowanie do Pl@net. Możesz także wpisać bezpośrednio adres do przeglądarki https://planet.fortisbanking.com.pl/.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika

 3. Wpisz żądane znaki z hasła, jakie zdefiniowałeś podczas pierwszego logowania.

 4. Nastąpi zalogowanie do systemu.

Logowanie przy użyciu podpisu elektronicznego

Pierwsze logowanie

Aby zalogować się do systemu:

 1. Wejdź na stronę Banku http://www.fortisbank.com.pl/ i wybierz łącze do systemu Logowanie do Pl@net. Możesz także wpisać bezpośrednio adres do przeglądarki https://planet.fortisbanking.com.pl/.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika

 3. Nastąpi instalacja komponentu niezbędnego do składania do podpisów elektronicznych. Postępuj zgodnie z instrukcjami w systemie.
 4. Wpisz 6-cyfrowe hasło, jakie odnajdziesz w pakiecie startowym.

 5. W kolejnym kroku wygeneruj klucz prywatny do składania podpisów elektronicznych. W tym celu należy kliknąć na przycisk 'Generuj klucz' a następnie zdefiniować nazwę i hasło dla klucza. Jako lokalizację wybierz 'Nośnik lokalny'.

 6. Nastąpi inicjacja generatora. Postępuj zgodnie ze wskazówkami w systemie, to jest poruszaj myszką w obrębie okienka systemowego.

 7. Wskaż lokalizację, w której klucz będzie przechowywany. Może to być lokalny plik lub nośnik zewnętrzny, jak PEN-drive, CD_RW.

 8. Nastąpi zalogowanie do systemu.

 

Kolejne logowanie

Aby zalogować się do systemu:

 1. Wejdź na stronę Banku http://www.fortisbank.com.pl/ i wybierz łącze do systemu Logowanie do Pl@net. Możesz także wpisać bezpośrednio adres do przeglądarki https://planet.fortisbanking.com.pl/.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika

 3. Pojawi się komunikat o wybranej metodzie logowania. Kliknij na przycisk 'Zaloguj się'.

 4. Wybierz swój klucz z listy rozwijanej.

 5. Podaj hasło do klucza.

 6. Nastąpi zalogowanie do systemu.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.