BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Lokata overnight

KB_lokata_overnight_d

Jeśli szukasz dogodnej formy pomnażania swoich środków w nocy i weekendy, Lokata Overnight jest produktem stworzonym dla Ciebie.

 • Minimalna kwota - 50 000 zł bądź równowartość w euro lub w dolarach 
 • Wygoda zarządzania środkami 
 • Możliwość określenia terminów tworzenia lokat 
 • Pełny dostęp do zgromadzonych pieniędzy w ciągu dnia

 • Pełny dostęp do zgromadzonych pieniędzy w ciągu dnia
 • Wyższe oprocentowanie w przypadku gromadzenia większej ilości środków
 • Możliwość zmiany terminów tworzenia lokat overnight
 • Możliwość zmiany wysokości wymaganej kwoty salda rachunku rozliczeniowego, ponad które tworzona jest lokata
 • Wygodne lokowanie środków bez konieczności ciągłego śledzenia sald rachunku i wydawania odrębnych dyspozycji

Lokata Overnight oferowana jest:

 • Klientom instytucjonalnym – osobom prawnym
 • Jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
 • Osobom fizycznym prowadzącym działalność zarobkową na własny rachunek, w tym przedsiębiorcom (małe, średnie i duże przedsiębiorstwa)

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas S.A.- znajdź najbliższy oddział z obsługą klientów biznesowych.

Pod koniec każdego dnia operacyjnego określona kwota z rachunku bankowego jest automatycznie przenoszona na oprocentowaną Lokatę Overnight. Po upływie okresu lokaty, na początek dnia operacyjnego, cała kwota wraz z odsetkami wraca na rachunek Klienta. W trakcie trwania lokaty (noc lub weekend) środki są zablokowane i nie można z nich korzystać.

Środki zgromadzone na Lokacie Overnight są oprocentowane według stawki WIBID O/N dla złotych i LIBOR O/N dla euro i dolarów z dnia utworzenia lokaty i mnożnika korygującego ustalanego przez Bank.

 
Oprocentowanie obowiązuje przez cały okres trwania lokaty.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.