BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ
 
zaloguj się
Platforma
Finansowa dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global
 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET
 
zaloguj się
BiznesPL@NET
 
zaloguj się

Lokaty progresywne

KB_lokaty_progresywne_d

Skorzystaj z wiodącej na rynku oferty i czerp wysoki zysk dzięki lokacie progresywnej — im dłuższy okres utrzymania środków, tym wyższe oprocentowanie.

 • Minimalna kwota lokaty to 2 000 zł 
 • Możliwość zerwania lokaty już po pierwszym miesiącu bez utraty odsetek! 
 • Dostępne terminy - 1 miesiąc lub jego wielokrotność 
 • Maksymalny okres lokowania - 12 miesięcy z możliwością odnowienia na taki sam okres

 • Wysoki zysk 
 • Możliwość zerwania lokaty już po pierwszym miesiącu bez utraty odsetek 
 • Duży wybór terminów z opcją przedłużenia, maksymalnie na 12 miesięcy 
 • Wyższe oprocentowanie z każdym przedłużeniem okresu lokowania 
 • Wypłata odsetek za cały okres utrzymania lokaty — naliczane są według stopy procentowej dla ostatniego pełnego miesiąca 
 • Uproszczone procedury — lokatę założysz szybko i wygodnie również przez telefon (TeleBGŻ), system bankowości internetowej eBGŻ Firma oraz Doradcę w Oddziale Banku
 • Brak dodatkowych kosztów i prowizji

Lokaty progresywne oferowane są:

 • Osobom fizycznym prowadzącym działalność zarobkową na własny rachunek, w tym przedsiębiorcom (małe, średnie i duże przedsiębiorstwa) 
 • Osobom prawnym 
 • Jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A, dawne oddziały BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A - oraz:

 • Przez telefon (automatyczny system obsługi IVR w TeleBGŻ) 
 • Poprzez system bankowości internetowej eBGŻ Firma 
 • Przez Doradcę w Oddziale Banku

Oprocentowanie lokaty progresywnej jest zmienne. W przypadku wcześniejszego zamknięcia lokaty dostaniesz odsetki zgodnie ze stawką za ostatni pełny okres jej utrzymania. Naliczone odsetki od lokaty (w przypadku braku innej dyspozycji) po upływie okresu zadeklarowania są dopisywane do lokaty

Czynne w dni robocze w godzinach 8:00-19:00

801 355 355

Formularz
kontaktowy
Znajdź
placówkę

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.