BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Lokaty terminowe (BGŻ) - zakładane przez eBGŻ Firma

KB_Lokaty_terminowe_zakladane_przez_eBGZ_firma_d

Masz nadwyżki środków z działalności gospodarczej? Przeznacz nawet niewielkie kwoty na lokatę terminową i zarabiaj więcej każdego miesiąca! Załóż dostosowaną do Twoich potrzeb!

 • Duży wybór walut i terminów
 • Niskie wymagane kwoty wpłaty – minimum 2 000 zł lub 1000 dolarów (lub równowartość tej kwoty w innej walucie)
 • Minimum formalności
 • Wpłaty i wypłaty w formie bezgotówkowej i gotówkowej

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Korzyści ze standardowych lokat terminowych:

 • Możliwość wyboru najlepszego okresu lokowania —zróżnicowanie terminów przyjmowania lokat
 • Mniejsze ryzyko związane ze zmianą stóp procentowych — codzienna aktualizacja oprocentowania lokat w złotych na okresy do 12 miesięcy
 • Możliwość zdalnego założenia rachunku depozytowego w złotych — przez telefon (TeleBGŻ), Internet (eBGŻ Firma) lub Home Banking
 • Opcja wykorzystania wkładu jako zabezpieczenia kredytu
 • Wypłaty z rachunku depozytowego we wszystkich oddziałach w kraju
 • Wpłaty i wypłaty w formie bezgotówkowej i gotówkowej
 • Brak dodatkowych kosztów i prowizji

Lokaty terminowe oferowane są:

 • Osobom fizycznym prowadzącym działalność zarobkową na własny rachunek, w tym przedsiębiorcom
 • Osobom prawnym
 • Jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

 • Oprocentowanie stałe dla lokat do 12 miesięcy i zmienne dla lokat na 24 miesiące
 • Minimalna kwota lokaty to 2 000 zł
 • Zróżnicowane dostępne terminy — od 1 do 7 dni oraz 14 i 21 dni, a także od 1 do 12 miesięcy i na 24 miesiące z możliwością odnowienia na taki sam okres
 • Aż osiem przedziałów kwotowych
 • Wyższe oprocentowanie dla lokat zakładanych za pośrednictwem kanałów elektronicznych (IVR w ramach TeleBGŻ, eBGŻ Firma oraz Home Banking)
 • Dopasowanie wysokości oprocentowania do zmian cen środków pieniężnych na rynku międzybankowym

 • Oprocentowanie stałe
 • Duży wybór walut — dolar amerykański, euro, funt brytyjski i franki szwajcarskie
 • Minimalna kwota lokaty to 1000 dolarów (lub równowartość w pozostałych walutach)
 • Dostępne terminy — 7; 14 lub 21 dni oraz 1; 2; 3; 6; 9 i 12 miesięcy

Standardowo oprocentowanie lokat terminowych w złotych, w zależności od okresu deponowania środków, może być stałe lub zmienne. Obecnie stosujemy oprocentowanie:

 • Stałe dla lokat do 12 miesięcy
 • Zmienne dla lokat 24-miesięcznych
 • Wyższe dla lokat zakładanych za pośrednictwem kanałów elektronicznych (Automatyczny system obsługi IVR w ramach TeleBGŻ, eBGŻ Firma, Home Banking)
 • Niższe dla lokat zakładanych w oddziałach Banku BGŻ i za pośrednictwem TeleBGŻ dla zleceń wykonywanych przez konsultanta Dla rachunków w walutach obcych oprocentowanie jest stałe
 • Oprocentowanie
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.