BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Lokaty Walutowe

lokaty_walutowe_d
Lokaty walutowe oprocentowane są według stałej stopy procentowej. 
Oprocentowanie podane jest w stosunku rocznym, odsetki płatne są po upływie terminu lokaty i kapitalizowane po okresie umowy. 
Minimalne kwoty lokat wynoszą 500 dolarów lub 500 euro. 
W przypadku zerwania umowy środki nie podlegają oprocentowaniu.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Termin lokaty Oprocentowanie (Kwota lokaty w USD)
Od 500 do 10000 Powyżej 10000
3 miesiące 0,15% 0,15%
6 miesięcy 0,25% 0,25%
12 miesięcy 0,30% 0,30%
36 miesięcy 0,50% 0,50%

W przypadku zerwania lokaty przed terminem środki nie podlegają oprocentowaniu.

Termin lokaty Oprocentowanie (Kwota lokaty w EUR)
Od 500 do 10000 Powyżej 10000
3 miesiące 0,02% 0,02%
6 miesięcy 0,06% 0,08%
12 miesięcy 0,10% 0,15%
36 miesięcy 0,30% 0,50%

W przypadku zerwania lokaty przed terminem środki nie podlegają oprocentowaniu.

Lokata walutowa o negocjowanych parametrach:

  • Okres deponowania i oprocentowanie jest każdorazowo negocjowane
  • Lokata nieodnawialna
  • Minimalna kwota lokaty to równowartość w euro i dolarach kwoty 30 000 złotych
  • Istnieje również możliwość negocjowania warunków lokat terminowych w innych walutach obcych

W przypadku zerwania lokaty przed terminem środki nie podlegają oprocentowaniu.

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu B - będące przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu B.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.