BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Lokaty złotowe

lokaty_zlotowe_d

Sprawdź zestawienie lokat złotowych o stałym oprocentowaniu.
Zachęcamy także do korzystania z e-lokat zakładanych w systemie BiznesPl@net oraz poprzez Centrum Telefoniczne. W przypadku zerwania lokaty przed terminem środki nie podlegają oprocentowaniu.

Lokaty o stałej stopie procentowej

Okres lokaty Oprocentowanie (Kwota lokaty w PLN)
Od 1000 do 35000 Powyżej 35000
2 tygodnie 0,10% 0,20%
3 tygodnie 0,20% 0,30%
1 miesiąc 0,30% 0,40%
2 miesiące 0,30% 0,40%
3 miesiące* 0,35% 0,50%
6 miesięcy 0,40% 0,60%
9 miesięcy 0,50% 0,60%
12 miesięcy 0,60% 0,70%

Obliczanie odsetek dla lokat terminowych o stałym oprocentowaniu

Oblicz odsetki
Kwota lokaty:
Okres lokaty:
Odsetki naliczone po terminie lokaty:

Oprocentowanie lokat podane jest w stosunku rocznym, odsetki płatne są po upływie terminu lokaty i kapitalizowane są po okresie umowy. Minimalna wysokość lokaty wynosi 5000 złotych.

W przypadku zerwania lokaty przed terminem środki nie podlegają oprocentowaniu.

* W Okresie promocji, tj. od 23.11.2015 r. do 29.02.2016 r., obowiązuje stałe promocyjne oprocentowanie w wys. 2% w skali roku na Lokacie standardowej zakładanej na 3 m-ce. Z promocji mogą skorzystać nowi i obecni Klienci Banku z segmentu mikro, w tym rolnicy, którzy w Okresie promocji wpłacą min. 5.000,00 zł na Lokatę (jeden Klient może założyć łącznie Lokaty na kwotę 1.000.000,00 zł). Ulokowana kwota musi pochodzić z nowych środków pieniężnych, rozumianych jako nadwyżkę ponad stan środków pieniężnych na innych rachunkach Klienta w Banku wg stanu na 16.11.2015 r. Promocja Lokaty dotyczy Klientów obsługiwanych we wszystkich oddziałach Banku.

Lokata złotowa o negocjowanych parametrach:

  • Okres deponowania i oprocentowanie jest każdorazowo negocjowane 
  • Lokata nieodnawialna 
  • Minimalna kwota 30 000 złotych

W przypadku zerwania lokaty przed terminem środki nie podlegają oprocentowaniu.

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu B - będące przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu B.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.