BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Negocjowane lokaty terminowe

KB_negocjowane_lokaty_terminowe_d

Lokuj nadwyżki środków w złotych lub w innych walutach, zakładając Negocjowaną lokatę terminową. Z nami można negocjować stawki i terminy!

 • Minimalna kwota lokaty to 50 000 zł (bądź równowartość w euro lub dolarach) 
 • Pewny zysk 
 • Oprocentowanie stałe, zależne od bieżących notowań 
 • Możliwość założenia lokaty i negocjowania warunków przez telefon

 • Pewny zysk – lokata jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 
 • Korzystne, stałe oprocentowanie przez cały okres lokowania, zależne od bieżących notowań na rynku międzybankowym 
 • Możliwość wycofania całości środków z lokaty w dowolnym momencie 
 • Możliwość efektywnego zarządzania płynnością 
 • Elastyczność terminów – od 1 dnia do 1 roku 
 • Opcja założenia przez telefon lub poprzez platformę internetową eBGŻ Treasury 
 • Brak dodatkowych kosztów i prowizji

Negocjowane lokaty terminowe oferowane są:

 • Klientom instytucjonalnym – osobom prawnym 
 • Jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną 
 • Osobom fizycznym prowadzącym działalność zarobkową na własny rachunek, w tym przedsiębiorcy (małe, średnie i duże przedsiębiorstwa)

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

Krok 1

 • Podpisanie Umowy o prowadzeniu rachunku lokat terminowych w oddziale prowadzącym rachunek bankowy. Warunki negocjuje się indywidualnie

Krok 2

 • Telefoniczny kontakt z pracownikiem Departamentu Sprzedaży Produktów Rynków Finansowych w Centrali BGZ BNP Paribas S.A. (dealer) dla lokat od 500 000 złotych 
 • Uzgodnienie warunków transakcji przy wykorzystaniu platformy internetowej eBGŻ Treasury dla lokat, których kwota jest niższa niż 500 000 złotych

Krok 3

 • Ustalenie wymaganych regulaminowo parametrów transakcji i instrukcji rozliczeniowych

Oprocentowanie stałe, negocjowane indywidualnie.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.