BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Rachunek Lokacyjny dla Biznesu

KB_rachunek_lokacyjny_malych_srednich_firm_d
Rachunek Lokacyjny dostępny jest dla Klientów korzystających z oferty bankowości bieżącej dedykowanej dla Klientów Biznesowych.

  • Atrakcyjne oprocentowanie aż do 1,0%
  • Brak 19% zryczałtowanego podatku od przychodów
  • 0 zł za jego otwarcie i prowadzenie
  • Wypłaty w dowolnym momencie bez utraty odsetek
  • Nieograniczona liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych z i na rachunek bieżący wykonywanych elektronicznie
  • Łatwy dostęp do środków za pomocą systemu bankowości elektronicznej BiznesPl@net oraz sieci oddziałów BGŻ BNP Paribas

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu B - będące przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu B.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.