BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ
 
zaloguj się
Platforma
Finansowa dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global
 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET
 
zaloguj się
BiznesPL@NET
 
zaloguj się

Pakiet Biznes Gotówka

KB_pakiet_biznes_gotowka_d

Idealne rozwiązanie w przypadku prowadzenia częstych rozliczeń w formie gotówkowej.

 • Obsługa w oddziale i pomoc Doradcy
 • 0 zł za bankowość internetową w wersji podstawowej
 • Atrakcyjne opłaty za obsługę gotówkową w oddziale

 • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówki w oddziale
 • 0 zł za pakiet, przy utrzymaniu określonego salda depozytowego na rachunkach bieżących i pomocniczych
 • 0 zł przelewy do ZUS i US w formie elektronicznej
 • 0 zł za rachunek progresywny / lokacyjny i rachunek lokat overnight,
 • 0 zł za bankowość internetową w wersji podstawowej
 • Atrakcyjne opłaty za obsługę gotówkową w oddziale

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu B - będące przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu B.

 • Obsługa przez dedykowany firmom system bankowości elektronicznej BiznesPl@net oraz Centrum Telefoniczne
 • Rachunek bieżący w złotówkach
 • Rachunki pomocnicze w złotych oraz rachunki w walutach obcych
 • Bezpłatne wpłaty gotówki i wypłaty gotówki z rachunku firmowego w formie otwartej w oddziale
 • Rachunek lokacyjny/progresywny w złotówkach
 • Rachunek lokat terminowych
 • Karta debetowa wraz z ubezpieczeniem od nieuprawnionych transakcji do kwoty 150 euro, wydanie karty w pakiecie jest bezpłatne
 • Bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów BGŻ BNP Paribas

Czynne w dni robocze w godzinach 8:00-19:00

801 355 355

Formularz
kontaktowy
Znajdź
placówkę

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.