BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ
 
zaloguj się
Platforma
Finansowa dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global
 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET
 
zaloguj się
BiznesPL@NET
 
zaloguj się

Pakiet Biznes Lider Aktywny

PB_Pakiet-Biznes-Lider-Aktywny_d
Kompleksowe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy  potrzebują rozszerzonej obsługi transakcyjnej w zarządzaniu finansami, zarówno w rozliczeniach krajowych, jak i zagranicznych.
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w euro
 • 0 zł za dostęp i korzystanie z bankowości elektronicznej (telefonicznej i internetowej)
 • 0 zł za debetową kartę płatniczą
 • 0 zł za transakcje wymiany walut z zastosowaniem negocjowanego kursu waluty (transakcje FX)

Czynne w dni robocze w godzinach 8:00-19:00

801 355 355

Formularz
kontaktowy
Znajdź
placówkę

Zamów rozmowę z doradcą

 • Jedynie 59 zł za prowadzenie rachunku w złotych
 • 0 zł za prowadzenie rachunku w euro
 • 0 zł za debetową kartę płatniczą
 • 0 zł za dostęp do kanałów bankowości internetowej oraz telefonicznej
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów przy oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A i B, dawne oddziały BGŻ S.A. i BNP Paribas)
 • 0 zł za transakcje lokacyjne na warunkach ustalanych w ramach indywidualnych negocjacji
 • 0 zł za transakcje wymiany walutowej z zastosowaniem negocjowanego kursu waluty (transakcje FX)
 • 0,50 zł za przelew do innego banku przez eBGŻ Firma
 • 5 zł za przelew zagraniczny w euro (SEPA)
 • Minimum formalności – jedna umowa na wszystkie produkty pakietowe oraz wiele pozapakietowych

Pakiet Biznes Lider Aktywny oferowany jest mikroprzedsiębiorstwom, których przychód roczny netto osiągnął mniej, niż 10 000 000 zł.

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

 • Rachunek w złotych i w euro
 • Debetowa karta płatnicza
 • Dostęp do rachunku za pośrednictwem bankowości telefonicznej i internetowej
 • Transakcje wymiany walutowej z zastosowaniem negocjowanego kursu waluty (transakcje FX)
 • Rachunki lokat krótko- i średnioterminowych w złotych, euro, dolarach, funtach brytyjskich, frankach szwajcarskich
 • Lokaty progresywne w złotych
 • Transakcje lokacyjne na warunkach ustalanych w ramach indywidualnych negocjacji

Dodatkowe produkty i usługi w ramach jednej ramowej umowy:

 • Rachunki rozliczeniowe w dolarach, funtach brytyjskich, frankach szwajcarskich  i innych walutach
 • Rachunki pomocnicze w złotych
 • Dostęp do platformy internetowej eBGŻ Treasury
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.