BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ
 
zaloguj się
Platforma
Finansowa dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global
 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET
 
zaloguj się
BiznesPL@NET
 
zaloguj się

Pakiet Biznes Lider

KB_pakiet_biznes_lider_d

 

Jeśli korzystasz z podstawowych produktów i usług bankowych oraz często kontaktujesz się zdalnie z bankiem, Pakiet Biznes Lider jest produktem idealnym dla Ciebie. Zyskasz z nim m.in.:

 • od 0 zł za rachunek w złotówkach
 • 0 zł za wpłaty gotówkowe
 • 0 zł za dostęp i korzystanie z bankowości elektronicznej (internetowej i telefonicznej)

Czynne w dni robocze w godzinach 8:00-19:00

801 355 355

Formularz
kontaktowy
Znajdź
placówkę

Zamów rozmowę z doradcą

 • 0 lub 9 zł 1) za otwarcie i prowadzenie rachunku w złotych (w zależności od średniego salda)
 • 0 zł za wpłaty gotówkowe
 • 0 lub 5 zł2) za korzystanie z karty debetowej (w zależności od kwoty transakcji)
 • 0 zł za dostęp i korzystanie z bankowości internetowej eBGŻFirma (w tym wydanie i użytkowanie 1 tokena)
 • 0 zł za korzystanie z bankowości telefonicznej TeleBGŻ
 • 0 zł za rachunek lokacyjny Biznes Eskalacja
 • Minimum formalności – jedna umowa na wszystkie produkty i usługi pakietowe 

 
1) miesięczna opłata za prowadzenie rachunku w Pakiecie Biznes Lider wynosi 0 zł, a w przypadku, gdy średnie saldo w miesiącu na rachunku bieżącym wynosi poniżej 2 000 zł opłata zostaje podwyższona do 9 zł.
2) miesięczna opłata za używanie karty debetowej w Pakiecie Biznes Lider wynosi 0 zł, a w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym zostaną zrealizowane transakcje bezgotówkowe kartą na mniej niż 500 zł opłata zostaje podwyższona do 5 zł.

Pakiet Biznes Lider oferowany jest:

 • Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą
 • Mikroprzedsiębiorstwom, których przychód roczny netto osiągnął mniej, niż 10 000 000 zł

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu A - będące przed dniem połączenia oddziałami Banku BGŻ S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu A.

 • Rachunek bieżący w złotych
 • Dostęp do rachunku za pośrednictwem bankowości telefonicznej TeleBGŻ
 • Dostęp do rachunku za pośrednictwem bankowości internetowej eBGŻ Firma
 • Rachunek lokacyjny Biznes Eskalacja
 • Rachunki lokat krótko- i średnioterminowych w złotych, euro, dolarach, funtach brytyjskich i frankach szwajcarskich
 • Lokaty progresywne w złotych

Dodatkowe produkty i usługi w ramach jednej ramowej umowy:

 • Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze w euro, dolarach, funtach brytyjskich, frankach szwajcarskich i innych walutach
 • Rachunki pomocnicze w złotych
 • Debetowe karty płatnicze
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.