BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ
 
zaloguj się
Platforma
Finansowa dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global
 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET
 
zaloguj się
BiznesPL@NET
 
zaloguj się

Pakiet Biznes Organizacja

KB_pakiet_biznes_organizacja_d

Pakiet Biznes Organizacja ułatwia sprawne zarządzanie finansami samorządu. Dzięki niemu jeszcze więcej funduszy może być przeznaczanych nie na opłaty, a na realizację wartościowych inicjatyw.

 • Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w złotych
 • Karta debetowa
 • Niskie opłaty za transakcje gotówkowe

 • Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w złotych
 • Karta debetowa
 • Ubezpieczenie karty debetowej*
 • Niskie opłaty za transakcje gotówkowe
 • Dostęp do Centrum Telefonicznego
 • Dostęp do systemu bankowości internetowej BiznesPl@net (II miejsce w rankingu "Bezpieczeństwo bankowości internetowej w Polsce Bankier.pl")

* Ubezpieczenie pokrywa wydatki od nieuprawnionego użycia karty płatniczej do kwoty 150 euro

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu B - będące przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu B.

 • Rachunek lokacyjny
 • Unikalny pakiet dla organizacji non-profit
 • Możliwość negocjacji opłaty za pakiet
 • Dodatkowe usługi w cenie pakietu (bezpłatna karta debetowa, bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów BGŻ BNP Paribas
 • 0 zł za przelewy internetowe w złotych do ZUS i US przez BiznesPl@net Możliwość negocjacji cen za rozszerzoną wersję BiznesPl@net*
 • Możliwość dedykowanego doradcy

*pełna funkcjonalność systemu tzn.: integracja z systemami księgowymi (funkcja import, eksport) i administrowanie prawami Użytkowników po stronie klienta, nieograniczona liczba Użytkowników)

Czynne w dni robocze w godzinach 8:00-19:00

801 355 355

Formularz
kontaktowy
Znajdź
placówkę

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.