BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ
 
zaloguj się
Platforma
Finansowa dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global
 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET
 
zaloguj się
BiznesPL@NET
 
zaloguj się

Pakiet Biznes Profit Premium

KB_pakiet_biznes_profit_premium_d

Twoja firma generuje nieprzeciętne zyski? Skorzystaj z wiodącej na rynku oferty! Jako doświadczony biznesmen, z pewnością docenisz zalety pakietu Biznes Profit Premium.

 • 0 zł za rozszerzoną wersję systemu bankowości elektronicznej BiznesPl@net
 • 0 zł za wypłaty gotówki
 • 0 zł za wydanie i użytkowanie karty debetowej

 • 0 zł za rozszerzoną wersję systemu bankowości elektronicznej BiznesPl@net*
 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów BGŻ BNP Paribas
 • 0 zł za wydanie i użytkowanie karty debetowej
 • Ceny za pakiet oraz dodatkowe usługi negocjowane

*pełna funkcjonalność systemu tzn.: integracja z systemami księgowymi (funkcja import, eksport) i administrowanie prawami Użytkowników po stronie klienta, nieograniczona liczba Użytkowników)

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu B - będące przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu B.

 • Rachunek lokacyjny
 • Pomoc osobistego doradcy
 • Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w złotych
 • Udzielenie limitu FX – pozwala zawierać transakcje zabezpieczające firmy przed ryzykiem walutowym lub ryzykiem stóp procentowych
 • Karta debetowa
 • Ubezpieczenie karty debetowej**
 • Dostęp do Centrum Telefonicznego
 • Dostęp do systemu bankowości internetowej BiznesPl@net (II miejsce w rankingu "Bezpieczeństwo bankowości internetowej w Polsce Bankier.pl")

* Pełna funkcjonalność systemu tzn.: integracja z systemami księgowymi (funkcja import, eksport) i administrowanie prawami Użytkowników po stronie klienta, nieograniczona liczba Użytkowników)
** Ubezpieczenie pokrywa wydatki od nieuprawnionego użycia karty płatniczej do kwoty 150 Euro

Czynne w dni robocze w godzinach 8:00-19:00

801 355 355

Formularz
kontaktowy
Znajdź
placówkę

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.