BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ
 
zaloguj się
Platforma
Finansowa dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global
 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET
 
zaloguj się
BiznesPL@NET
 
zaloguj się

Pakiet Biznes Przelew
Model 7.0

KB_pakiet_biznes_przelew_model_d

Pakiet Biznes Przelew Model 7.0 oferuje naszym Klientom bezpłatnie szereg najpopularniejszych usług.

 • 0 zł za przelewy krajowe w zł przez Internet
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówki w zł w oddziale
 • 0 zł za wypłaty w zł z bankomatów BGŻ BNP Paribas

 • 0 zł za prowadzenie rachunku bieżącego dla aktywnych, jeżeli średniomiesięczne saldo na rachunkach bieżących i pomocniczych prowadzonych w złotych wynosi min. 7 500 zł
 • 0 zł za przelewy krajowe w zł przez Internet
 • 0 zł za przelewy do ZUS i US przez system bankowości elektronicznej BiznesPl@net
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówki w zł w oddziale
 • 0 zł za wypłaty w zł z bankomatów BGŻ BNP Paribas
 • 0 zł za rachunek oszczędnościowy z atrakcyjnym oprocentowaniem
 • 0 zł za rozszerzoną wersję bankowości elektronicznej BiznesPl@net

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu B - będące przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu B.

 • Obsługa przez dedykowany firmom system bankowości elektronicznej BiznesPl@net oraz Centrum Telefoniczne
 • Rachunek bieżący w złotówkach
 • Rachunki pomocnicze w złotówkach oraz rachunki w walutach obcych
 • Bezpłatne wpłaty gotówki i wypłaty gotówki z rachunku firmowego w formie otwartej w w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu B, dawne oddziały BNP Paribas Bank Polska S.A.)
 • Rachunek lokacyjny/progresywny w złotówkach
 • Rachunek lokat terminowych
 • Karta debetowa wraz z ubezpieczeniem od nieuprawnionych transakcji do kwoty 150 euro, wydanie karty w pakiecie jest bezpłatne

Czynne w dni robocze w godzinach 8:00-19:00

801 355 355

Formularz
kontaktowy
Znajdź
placówkę

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.