BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Pakiet Społeczny Lider

KB_pakiet_spoleczny_lider_d
Doskonały dla organizacji społecznych oraz instytucji Micro non-profit. Daje możliwość korzystania z usług i produktów bankowych na wyjątkowo dogodnych warunkach:

Pakiet został wyróżniony tytułem Innowacyjna inicjatywa w konkursie Liderzy Zrównoważonego Rozwoju 2014 roku przez miesięcznik Forbes i PwC.   

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku w PLN
 • 0 zł za używanie karty debetowej przy transakcjach bezgotówkowych na kwotę co najmniej 500 zł (jeśli kwota jest niższa, opłata wynosi 5 zł)
 • 0 zł za dostęp do bankowości telefonicznej i internetowej
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe w Oddziałach Banku
 • 0 zł za przelewy przez Internet
 • 0 zł za rachunek lokacyjny/oszczędnościowy
 • Minimum formalności – jedna umowa na wszystkie produkty pakietowe
 • Preferencyjne warunki na inne produkty i usługi bankowe

Pakiet dedykowany jest dla organizacji społecznych, instytucji Micro non-profit.

Produkt dostępny w oddziałach BGŻ BNP Paribas. Znajdź najbliższy oddział.

 • rachunek rozliczeniowy (bieżący) w PLN,
 • rachunek lokacyjny Biznes Eskalacja,
 • rachunki lokat terminowych,
 • system bankowości telefonicznej (wysokość limitu dziennego dokonywanych transakcji poprzez serwis operatorski wynosi 50 tysięcy złotych),
 • system bankowości internetowej.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.