BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Rachunek powierniczy

KB_rachunek_powierniczy_BGZ._d

Produkt gwarantujący bezpieczeństwo rozliczania uwarunkowanych transakcji handlowych.

  • Zabezpieczenie interesów kupującego i sprzedającego
  • Poprawa wiarygodności biznesowej

Dla sprzedającego:

  • Zabezpieczenie interesów kupującego i sprzedającego
  • Poprawa wiarygodności biznesowej

Dla kupującego:

  • Zablokowanie środków przez Bank i udostępniane ich sprzedającemu, dopiero po spełnieniu przez niego warunków określonych w umowie
  • Zabezpieczenie przed ryzkiem utraty pieniędzy w przypadku niewywiązania się sprzedającego z umowy handlowej
  • Pieniądze zdeponowane na rachunku powierniczym nie podlegają zajęciu w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko sprzedającemu
  • Wyłączenie środków z masy upadłościowej, w przypadku ogłoszenia upadłości sprzedającego
  • Środki nie wchodzą do masy spadkowej w przypadku śmierci sprzedającego

Produkt dostępny w oddziałach BGŻ BNP Paribas - znajdź najbliższy oddział

Oprocentowanie jest ustalane indywidualnie w zależności od wysokości kwoty zdeponowanej na rachunku.

Opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunku powierniczego są ustalane indywidualnie w zależności od stopnia złożoności transakcji.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.