BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Rachunek zastrzeżony

KB_rachunek_zastrzezony_BGZ_d

Produkt, który ogranicza ryzyko niedotrzymania przez jedną ze stron warunków kontraktu handlowego.

  • Zabezpieczenie wszelkiego rodzaju transakcji 
    kupna-sprzedaży dóbr lub usług
  • Poprawa wiarygodności finansowej
  • Zabezpieczenie interesów kupującego i sprzedającego

  • Zabezpiecza interesy obu stron transakcji handlowej
  • Wpływa na poprawę wiarygodności handlowej i finansowej kontrahentów
  • Pozwala na indywidualne dopasowanie postanowień umowy do rodzaju transakcji

Produkt dostępny w oddziałach BGŻ BNP Paribas - znajdź najbliższy oddział.

Oprocentowanie jest ustalane indywidualnie w zależności od wysokości kwoty zdeponowanej na rachunku.

Opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunku zastrzeżonego są ustalane indywidualnie w zależności od stopnia złożoności transakcji.

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.