BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Pakiet Biznes Optymalny

KB_pakiet_biznes_optymalny_d

Połączenie samodzielnej obsługi rachunku z możliwością wsparcia w oddziale Banku.

 • Optymalne rozwiązanie dla firmy
 • 0 zł przelewy do ZUS i US w formie elektronicznej
 • 0 zł za bankowość internetową w wersji podstawowej

 • 0 zł za pakiet, przy utrzymaniu określonego salda depozytowego na rachunkach bieżących i pomocniczych
 • 0 zł przelewy do ZUS i US w formie elektronicznej
 • 0 zł za wpłatę i wypłatę gotówki na rachunek firmowy w formie otwartej
 • 0 zł za rachunek progresywny/lokacyjny i rachunek overnight
 • 0 zł za bankowość internetową w wersji podstawowej

Produkt dostępny w wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas (oddziały typu B - będące przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) - znajdź najbliższy oddział typu B.

 • Obsługa przez dedykowany firmom system bankowości elektronicznej BiznesPl@net oraz Centrum Telefoniczne
 • Rachunek bieżący w złotówkach
 • Rachunki pomocnicze w złotówkach oraz rachunki w walutach obcych
 • Bezpłatne wpłaty gotówki i wypłaty gotówki z rachunku firmowego w formie otwartej w oddziale
 • Rachunek lokacyjny/progresywny w złotówkach
 • Rachunek lokat terminowych
 • Karta debetowa wraz z ubezpieczeniem od nieuprawnionych transakcji do kwoty 150 euro, wydanie karty w pakiecie jest bezpłatne
 • Bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów BGŻ BNP Paribas

Infolinia - czynna 24/7

801 321 123

Formularz
kontaktowy
Placówki
i bankomaty

Zamów rozmowę z doradcą

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.