BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kontakt

Wybierz z listy wyboru województwo, a następnie miasto,
lub użyj suwaka na mapie aby przybliżyć/oddalić widok.

 

Legenda


Centrala BNP Paribas Banku Polska SA

Biura centrali w Warszawie

Adres: ul. Suwak 3
02-676 Warszawa
Telefon: (48 22) 566 90 00
Faks: (48 22) 566 90 10
VAT UE: PL 6760078301
Reuters: FRTK
S.W.I.F.T.: PPABPLPK

Biura centrali w Krakowie

Adres: ul. Armii Krajowej 28
30-150 Kraków
Sekretariat Zarządu: faks (48 12) 618 3322/3344

Zespół Księgowości
(płatności dla kontrahentów):

tel. (48 12) 629 3669
tel. (48 12) 625 7718

Zespół Usług Powierniczych:

faks (48 12) 618 3132
Uwaga! Adresy e-mail opublikowane na stronach BNP Paribas Bank Polska SA służą do kontaktu z Klientami Banku lub firmami współpracującymi. Mogą też być wykorzystywane przez inne osoby i firmy, ale wyłącznie w celu zapytań o nasze usługi, w celu ich zamawiania lub uzyskania pomocy. Każda inna korespondencja, w szczególności reklamowa, będzie traktowana jako spam.

*) opłata jak za połączenie lokalne
 
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.