BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Centrum telefoniczne

Nasz serwis telefoniczny umożliwi Ci szybki dostęp do informacji o ofercie banku oraz proste i wygodne zarządzanie Twoim kontem. Nasi doradcy czekają pod numerami telefonów:

Kontakt dla klientów Banku BGŻ BNP Paribas

  • 801 321 123 – dla połączeń krajowych
  • +48 22 134 00 00 – dla połączeń krajowych i z zagranicy
  • +48 22 256 46 46 – dla połączeń krajowych i z zagranicy 

Koszt połączenia wg. stawki operatora.

Centrum Telefoniczne dostępne jest 7 dni w tygodniu, 24h na dobę, udzielając odpowiedzi na podstawowe pytania Klientów i wykonując usługi związane z dostępem i obsługą bankowości elektronicznej oraz transakcjami na karcie, ponadto w godzinach 9.00-19.00 w dni robocze udzielane są dodatkowo informacje szczegółowe nt. dostępnej oferty banku.

Kontakt dla klientów posiadających produkty oferowane w Punktach Banku BGŻ BNP Paribas oraz klientów dawnego Sygma Bank Polska S.A:

  • 801 100 600 – dla połączeń krajowych
  • +48 22 201 37 00 – dla połączeń krajowych i z zagranicy

Centrum Telefoniczne dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.