BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ
 
zaloguj się
Platforma
Finansowa dla Firm
zaloguj się
BGŻ Global
 
zaloguj się
Zlecenia giełdowe
 
zaloguj się
Zapisy w ofertach
publicznych (IPO)
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET
 
zaloguj się
BiznesPL@NET
 
zaloguj się

Kontakt

Wybierz z listy wyboru województwo, a następnie miasto,
lub użyj suwaka na mapie aby przybliżyć/oddalić widok.

Klienci korzystający z kart debetowych VISA i MasterCard oraz kart przedpłaconych mogą bezpłatnie wypłacać gotówkę z sieci bankomatów BNP Paribas Banku i Euronetu (dla klientów posiadających konto z pakietem M, L lub XL).

 

Legenda


Centrala BNP Paribas Banku Polska SA

Biura centrali w Warszawie

Adres: ul. Suwak 3
02-676 Warszawa
Telefon: (48 22) 566 90 00
Faks: (48 22) 566 90 10
VAT UE: PL 6760078301
Reuters: FRTK
S.W.I.F.T.: PPABPLPK

Biura centrali w Krakowie

Adres: ul. Armii Krajowej 28
30-150 Kraków
Sekretariat Zarządu: faks (48 12) 618 3322/3344

Zespół Księgowości
(płatności dla kontrahentów):

tel. (48 12) 629 3669
tel. (48 12) 625 7718

Zespół Usług Powierniczych:

faks (48 12) 618 3132
Uwaga! Adresy e-mail opublikowane na stronach BNP Paribas Bank Polska SA służą do kontaktu z Klientami Banku lub firmami współpracującymi. Mogą też być wykorzystywane przez inne osoby i firmy, ale wyłącznie w celu zapytań o nasze usługi, w celu ich zamawiania lub uzyskania pomocy. Każda inna korespondencja, w szczególności reklamowa, będzie traktowana jako spam.

*) opłata jak za połączenie lokalne
 
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.