BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Siedziba

Siedziba Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Adres: ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Telefon: (48 22) 860 44 00
NIP: 526-10-08-546
S.W.I.F.T.: PPABPLPKXXX

Biura centrali w Warszawie

Adres: ul. Suwak 3
02-676 Warszawa
Telefon: (48 22) 566 90 00
Faks: (48 22) 566 90 10

Biura centrali w Krakowie

Adres: ul. Armii Krajowej 28
30-150 Kraków
Telefon: (48 22) 566 90 00
Faks: (48 22) 566 90 10
Zespół Księgowości
(płatności dla kontrahentów):
(48 12) 618 38 36
(48 12) 625 77 37
Uwaga! Adresy e-mail opublikowane na stronach Banku BGŻ BNP Paribas S.A. służą do kontaktu z Klientami Banku lub firmami współpracującymi. Mogą też być wykorzystywane przez inne osoby i firmy, ale wyłącznie w celu zapytań o nasze usługi, w celu ich zamawiania lub uzyskania pomocy. Każda inna korespondencja, w szczególności reklamowa, będzie traktowana jako spam.

*) opłata jak za połączenie lokalne
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.