BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Zastrzeganie karty

W przypadku utraty karty należy ją bezzwłocznie zastrzec pod następującymi numerami telefonów:

  • Infolinia BGŻ BNP Paribas 801 321 123, (48 22) 566 99 99 (24h × 365 dni)
  • System Zastrzegania Kart (+48) 828 828 828

Karty można również zastrzec w oddziale Banku BGŻ BNP Paribas S.A. lub najbliższym oddziale innego Banku.

American Express

  • American Express Poland Sp. z o.o.
    ul. Chłodna 51, Warszawa
    tel. (48 22) 581 52 22, (24h × 365 dni)
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.