BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Nowe regulaminy dla średnich i dużych przedsiębiorstw – klienci Commercial Banking

Z początkiem sierpnia zostały wprowadzone następujące nowe regulaminy:

1. Regulamin wydawania i używania kart debetowych i obciążeniowych dla podmiotów gospodarczych w Fortis Banku Polska SA – z dniem połączenia prawnego Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA, czyli z dniem 31 lipca 2009 roku;

2. Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla średnich i dużych przedsiębiorstw (Linia Biznesowa Commercial Banking) – z dniem połączenia prawnego Fortis Banku Polska SA z Dominet Bankiem SA, czyli z dniem 31 lipca 2009 roku;

3. Regulamin rachunków dla średnich i dużych przedsiębiorstw (Linia Biznesowa Commercial Banking) – z dniem 3 sierpnia 2009 roku.

Więcej informacji u doradców.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.