BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Bankowość internetowa

ban_ff_bankowosc_internetowa

Nagroda dla Pl@net i BiznesPl@net

Gazeta Bankowa wyróżniła Fortis Bank w ramach konkursu na najlepszy projekt informatyczny wdrożony w 2007 roku w instytucjach finansowych. Uznanie kapituły w kategorii bankowość elektroniczna i e-finanse zyskał system bankowości internetowej Planet i BiznesPlanet.

Kapituła złożona z przedstawicieli nauki i instytucji branżowych nagrodziła system Planet m.in. za jego kompleksowość, funkcjonalności dla klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz za bezpieczeństwo transakcji internetowych.

W konkursie brało udział 21 projektów zgłoszonych w czterech kategoriach konkursowych. Konkurs jest ogłaszany od 2002 roku i wyłania te instytucje finansowe, które najlepiej wpisują się w rzeczywistość XXI wieku, zwyciężając z konkurentami swoją nowoczesnością i innowacyjnością.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 13 marca 2008 roku w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.