BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Connexis: globalne rozwiązanie e-banking

Fortis Bank

System bankowości elektronicznej Connexis powstał z myślą o firmach korzystających z międzynarodowych rozwiązań Cash Managemnet oferowanych w grupie BNP Paribas.

  • Całkowita przejrzystość i kontrola nad rachunkami na całym świecie
  • Bezpieczne płatności krajowe i zagraniczne

  • Na potrzeby Klientów globalnych, korzystających z międzynarodowych rozwiązań Cash Management oferowanych w Grupie BNP Paribas
  • Pewność całkowitej przejrzystości i kontroli nad rachunkami na całym świecie
  • Pełna gama usług koniecznych do inicjowania bezpiecznych płatności krajowych i zagranicznych
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.