BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.

Fortis Bank
Działamy na polskim rynku faktoringowym od 2006 r. Należymy do jednej z największych europejskich grup faktoringowych z rocznym obrotem wynoszącym blisko 100 mld euro i siecią spółek faktoringowych obecnych w 14 krajach. Łącznie zatrudniamy ok.1300 doświadczonych pracowników i dysponujemy blisko 50-letnim doświadczeniem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.