BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Co to jest faktoring?

Fortis Bank

Faktoring to rodzaj finansowania polegający na nabywaniu należności oraz świadczeniu na rzecz Klientów usług dodatkowych, takich jak:

  • Zabezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego (usługa dostępna w formie faktoringu pełnego) 
  • Zarządzanie należnościami – ewidencjonowanie należności i rozliczanie spłat od kontrahentów; bieżące informacje udostępniane są w formie raportów 
  • Monitoring płatności – windykacja miękka prowadzona za pośrednictwem wyspecjalizowanej jednostki jaką jest firma faktoringowa

Oferujemy szeroką gamę rozwiązań faktoringowych m.in.: 

  • Faktoring niepełny 
  • Faktoring pełny 
  • Faktoring odwrotny
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.