BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Finansowanie eksportu: kredyt dla nabywcy

Fortis Bank
Dzięki współpracy Banku BGŻ BNP Paribas SA z wyspecjalizowanymi instytucjami powołanymi dla wspierania polskiego eksportu, takimi jak Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) jesteśmy w stanie zaoferować Państwu kompleksowe rozwiązania dotyczące finansowania kontraktów eksportowych o średnio i długo-terminowym horyzoncie spłaty, związanych ze sprzedażą dóbr i usług inwestycyjnych.

Kredyt dla nabywcy jest kredytem przyznawanym zagranicznemu importerowi lub jego bankowi.

 • Umożliwia przede wszystkim zakup polskich dóbr lub usług o charakterze inwestycyjnym dostarczanych przez firmę z Polski
 • Szczególnie skuteczne w przypadku eksportu do krajów rozwijających się
 • Przeznaczone dla transakcji średnio oraz długoterminowych (od 2 do 10 lat), co jest związane z okresem zwrotu z danej inwestycji dla importera
 • Najczęściej wiąże się z zabezpieczeniem należności kredytowych polisą Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) wystawianą w ramach programu ubezpieczeń średnio i długoterminowych kredytów inwestycyjnych. O polisę wnioskuje w tym przypadku bank w celu zabezpieczenia sobie należności kredytowych związanych z udzielonym kredytem.

 • Uzyskanie należności za wykonaną usługę lub za dostarczenie towaru natychmiast po realizacji tej usługi lub dostawy 
 • Możliwość bieżącego finansowania inwestycyjnych projektów zagranicznych o dłuższym terminie realizacji (powyżej 12 m-cy) dzięki wypłatom środków kredytowych w transzach w miarę realizacji kolejnych etapów kontraktu (np. prace konstrukcyjne i budowlane) 
 • Możliwość realizowania eksportu do krajów o wyższym stopniu ryzyka 
 • Obniżenie kosztów realizacji kontraktu: koszty kredytu ponosi strona importera/inwestora zagranicznego (w przypadku kredytu dla nabywcy koszty te można przenieść na importera) 
 • Uzyskanie uwiarygodnienia pozycji finansowej partnera zagranicznego przed rozpoczęciem realizacji kontraktu dzięki rzetelnej i obiektywnej ocenie kontrahenta zagranicznego przez KUKE S.A. 
 • Możliwość negocjowania niższych cen dzięki dogodnemu odroczeniu płatności dla kontrahenta zagranicznego
 • Usunięcie z bilansu długoterminowych należności zagranicznych, gdyż kredyt nie obciąża linii kredytowych eksportera

 • Uzyskanie korzystnych warunków finansowania zakupu dóbr oraz usług inwestycyjnych w porównaniu z warunkami dostępnymi na rynku lokalnym 
 • Uzyskanie „oddechu finansowego” na spłatę kredytu w terminie, który pozwala importerowi (inwestorowi) wygenerować gotówkę z projektu na spłatę zobowiązań kredytowych 
 • Ograniczenie ryzyka dobrego wykonania kontraktu dzięki mechanizmowi dokonywania wypłat w ramach kredytu jedynie po przedstawieniu/akceptacji uprzednio uzgodnionych dokumentów potwierdzających realizację usług lub dostaw zgodnie z ustaleniami w kontrakcie 
 • Możliwość załatwiania wszelkich formalności kredytowych (zabezpieczenia, sprawozdania finansowe) z bankiem lokalnym (w przypadku kredytu dla nabywcy - jeżeli kredytobiorcą jest bank importera) 
 • Każdorazowo struktura finansowania jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb klientów oraz ich partnerów handlowych

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt z Państwa Doradcą.

Szczegółowych informacji udziela również:
Departament Finansowania Handlu 
tradefinance@bnpparibas.pl
Tel. +48 22 566 9076

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.