BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Finansowanie łańcucha dostaw

Fortis Bank

Efektywne zarządzanie oraz finansowanie łańcucha dostaw jest jednym z kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa w obecnych czasach. Planowanie oraz zastosowanie odpowiednich narzędzi zarówno w fazie kreowania produktu, wyboru źródeł zaopatrzenia, produkcji, przewidywania popytu na produkty oraz dystrybucji jest ważnym elementem strategicznym działań firmy. W ścisłym powiązaniu z powyższym rozpatrywane jest również zagadnienie finansowania tegoż łańcucha, a w konsekwencji optymalizacja kapitału obrotowego.

 • Zmniejszenie kosztów finansowania dostaw 
 • Zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania 
 • Ograniczenie ryzyka płatności

Finansowanie Łańcucha Dostaw koncentruje się na trzech obszarach:

 • Finansowaniu należności 
 • Finansowaniu zobowiązań 
 • Finansowaniu zapasów przedsiębiorstwa

Optymalizacja kapitału obrotowego pozwala na:

 • Zmniejszenie kosztów finansowania w całym łańcuchu dostaw przez spieniężenie bieżących aktywów i wydłużenie okresu płatności bieżących zobowiązań 
 • Zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania 
 • Ograniczenie ryzyka płatności 
 • Poprawienia kluczowych wskaźników kapitału obrotowego
 • Poprawienie relacji z kontrahentami

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt z Państwa Doradcą.

Szczegółowych informacji udziela również:
Departament Finansowania Handlu 
tradefinance@bnpparibas.pl
Tel. +48 22 566 9076

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.