BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyt hipoteczny dla firm

Kredyt hipoteczny dla firm

Finansowanie i refinansowanie nakładów poniesionych na budowę lub nabycie nieruchomości komercyjnych.

 • Indywidualne dopasowanie do potrzeb Klienta i charakteru obiektu 
 • Wsparcie ze strony doświadczonych ekspertów 
 • Możliwość uczestnictwa w konsorcjum finansowym

 • Dopasowanie kredytu hipotecznego do potrzeb firmy i charakteru obiektu
 • Dopasowanie do potrzeb Kienta i charakteru obiektu 
 • Wsparcie ze strony doświadczonych ekspertów 
 • Bank w charakterze samodzielnego podmiotu finansującego, który dopuszcza możliwość uczestnictwa w konsorcjum finansowym jako członek lub agent 
 • Finansowanie projektów:
  • Biurowych 
  • Handlowych 
  • Magazynowych
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.