BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Inkaso dokumentowe

Fortis Bank

W inkasie dokumentowym bank importera zobowiązuje się do wydania importerowi dokumentów handlowych otrzymanych od banku eksportera. Następuje to po dokonaniu przez importera zapłaty za dokumenty lub zabezpieczeniu płatności w odroczonym terminie zapłaty poprzez np. wystawienie weksla własnego lub akcept weksla trasowanego.

 • Większa pewność 
 • Brak konieczności angażowania z góry środków finansowych 
 • Niższe koszty

Dla importera:

 • Brak konieczności angażowania z góry środków finansowych
 • Możliwość uzyskania kredytu kupieckiego

Dla eksportera:

 • Większa pewność otrzymania zapłaty za dostarczony towar w porównaniu z płatnością w formie czeku lub przekazu bankowego 
 • Niższe koszty obsługi niż w przypadku akredytywy

Bank BGŻ BNP Paribas SA realizuje inkasa zarówno eksportowe jak i importowe:

 • Dokumentowe, przedmiotem których mogą być takie dokumenty handlowe jak: faktury, listy przewozowe, certyfikaty, itp., wraz z dołączonymi dokumentami finansowymi
 • Finansowe, przedmiotem których mogą być weksle własne lub trasowane

Z punktu widzenia momentu zapłaty wyróżniamy: 

 • Inkaso gotówkowe (D/P, czyli documents against payment lub CAD, czyli cash against documents) - wydanie dokumentów następuje w zamian za zapłatę 
 • Inkaso akceptacyjne D/A (documents against acceptance) - wydanie dokumentów następuje w zamian za akceptację weksla (zapłata następuje w odroczonym terminie)

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt z Państwa Doradcą.

Szczegółowych informacji udziela również:
Departament Finansowania Handlu
tradefinance@bnpparibas.pl
Tel. +48 22 566 9076

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.