BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Inwestycje kapitałowe banku

Inwestycje kapitałowe banku

Wspieramy Klientów w pozyskiwaniu inwestycyjnych środków finansowych poprzez zakup mniejszościowych akcji / udziałów bez ingerowania w bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem.

  • Możliwość uzyskania środków na określony projekt bądź inwestycję
  • Zapewnienie firmie dynamicznego rozwoju i zdobycia przewagi konkurencyjnej
  • Pozyskanie stabilnego akcjonariusza

  • Bank staje się udziałowcem w spółce, dając tym samym dodatkowy kapitał na rozwój 
  • Bank finansuje w ten sposób konkretny projekt (nakłady inwestycyjne, wsparcie kapitału obrotowego, uporządkowanie sytuacji właścicielskiej) w rozwijających się spółkach o dalszym potencjale rozwoju 
  • Bank nie przejmuje kontroli nad spółką – a jedynie poniżej 33% udziałów, bez powoływania członka zarządu
  • Kwota inwestycji to od 4 do 30 milionów zł w jedną spółkę

Kontakt:
Biuro.ik@bgzbnpparibas.pl

Inwestycje kapitałowe w banku oferowane są rozwijającym się spółkom o dalszym potencjale rozwoju.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.