BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Kredyt inwestycyjny

Fortis Bank

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na polskim i europejskim rynku nasza oferta dostosowana jest do potrzeb każdego Klienta. Doradcy Banku BGŻ BNP Paribas przeanalizują sytuację firmy i pomogą wybrać najlepszy sposób finansowania.

Kredyt inwestycyjny to długoterminowe wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorstwa, restrukturyzację lub modernizację majątku trwałego.

  • Środki na powiększenie majątku obrotowego 
  • Poprawa płynności finansowej 
  • Podniesienie rentowności kapitału własnego

  • Wsparcie dla zarządzania i poprawa płynności finansowej
  • Możliwość uzyskania środków na powiększenie majątku obrotowego
  • Możliwość zastosowania dźwigni finansowej - podniesienie rentowności kapitału własnego
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.