BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Leasing ruchomości

Fortis Bank

Leasing jest najprostszą i najszybszą formą finansowania inwestycji pozwalającą na korzystanie ze środka trwałego bez uszczuplenia funduszy własnych, zakupionego przez Bank i oddanego w użytkowanie do Firmy w zamian za raty leasingowe. Po zakończeniu umowy leasingu środek trwały przechodzi na własność przedsiębiorcy.

Finansujemy:

 • Zakup maszyn i urządzeń
 • Zakup linii technologicznych
 • Zakup środków transportu

 • Leasing operacyjny: cała rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu.
 • Leasing finansowy: amortyzacja + odsetki są kosztem uzyskania przychodu, VAT płatny z góry.
 • Leasing zwrotny (operacyjny lub finansowy): Zakup środków trwałych nabytych przez Leasingobiorcę w ciągu ostatnich 12 m-cy z równoczesnym oddaniem ich do dalszego użytkowania na warunkach ustalonych w umowie.
 • Pożyczka leasingowa: dogodna forma finansowania zakupu pojazdu cennik

 • Szybka decyzja kredytowa
 • Proste procedury – minimum formalności
 • Elastyczny harmonogram spłat
 • Możliwość realizacji planów inwestycyjnych przy ograniczonym zaangażowaniu środków własnych
 • Optymalizacja podatkowa (tarcza podatkowa)
 • Atrakcyjne warunki ubezpieczenia

 • Podstawowy okres leasingu: 24 - 60 miesięcy (dla rolnictwa możliwość finansowania do 84 miesięcy)
 • Wkład własny: od 0 %
 • Waluta: PLN, EUR
 • Minimalna kwota finansowania 20.000 PLN netto
 • Maksymalna kwota finansowania nie jest ograniczona (uzależniona od wielkości planowanego przedsięwzięcia)
 • Oprocentowanie: stałe lub zmienne
 • Wartość końcowa: zależna od okresu umowy
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.