BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Pre-finansowanie eksportu

Fortis Bank

Pre-finansowanie eksportu służy finansowaniu kontraktów eksportowych w fazie ich realizacji, czyli przed wyprodukowaniem lub wysłaniem przedmiotu kontraktu za granicę.

 • Usługa ta jest dogodna w sytuacji, kiedy eksporter poszukuje środków finansowych na zakup surowców niezbędnych do produkcji eksportowanego towaru lub na sfinansowanie zapasów magazynowych, przed ukończeniem produkcji czy realizacją dostawy
 • Zabezpieczeniem oraz źródłem spłaty tego typu kredytów mogą być przyszłe należności eksportowe, wynikające z zawartego kontraktu, a płatności kontraktowe może zabezpieczyć akredytywa dokumentowa, bankowa gwarancja zapłaty, polisa ubezpieczeniowa lub też wpływy należne eksporterowi z tytułu podpisanego kontraktu eksportowego

Oferta skierowana do:
Eksporterów poszukujących środków finansowych na zakup surowców niezbędnych do produkcji eksportowanego towaru lub na sfinansowanie zapasów magazynowych, przed ukończeniem produkcji czy realizacją dostawy

 • Możliwość finansowania zakupów materiałów do produkcji eksportowej, procesu produkcji lub zapasów przeznaczonych na eksport
 • Poprawa płynności finansowej (szybsze otrzymanie gotówki szczególnie ważne przy odroczonych terminach płatności w kontrakcie)
 • Efektywne kosztowo finansowanie dostosowane do cash-flow danego projektu eksportowego
 • Możliwość negocjowania kontraktów na korzystniejszych, dla kontrahenta zagranicznego, warunkach, np. płatności odroczonej, w konsekwencji – osiągnięcie większej konkurencyjności na zagranicznych rynkach, 
 • Skrócenie całego cyklu obrotu gotówki dzięki łącznemu wykorzystaniu instrumentów finansowania handlu: np. w ramach jednej akredytywy eksportowej – kredytu na pre-finansowanie oraz dyskonta należności.

 • Kopia podpisanego kontraktu 
 • Kopie zamówień/kontraktów (ewentualnie faktur pro-forma) podpisanych (otrzymanych) od dostawców surowców, materiałów i komponentów do produkcji
 • Audytowane dane finansowe za ostatnie trzy lata sprawozdawcze 
 • Projekt akredytywy/gwarancji zabezpieczającej płatność z kontraktu eksportowego 
 • Inne w zależności od transakcji

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt z Państwa Doradcą.

Szczegółowych informacji udziela również:
Departament Finansowania Handlu 
tradefinance@bnpparibas.pl
Tel. +48 22 566 9076

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.