BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Sektor publiczny i instytucje

Sektor publiczny i instytucje

W ramach oferowanych usług nasi Klienci instytucjonalni mogą korzystać ze wsparcia zespołu profesjonalistów, którzy posiadają wiedzę na temat aspektów prawnych i organizacyjnych instytucji.

 • Gwarancja długofalowych i przejrzystych działań 
 • Wsparcie najlepszych ekspertów z zakresu obsługi sektora publicznego i instytucji 
 • Zgodność z zasadami etyki

 • Gwarancja długofalowych i przejrzystych działań 
 • Profesjonalna pomoc najlepszych ekspertów z zakresu obsługi sektora publicznego i instytucji 
 • Zgodność z zasadami etyki

 • Bankowa obsługa budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
 • Finansowanie jednostek sektora publicznego oraz ich projektów 
 • Finansowanie spółek komunalnych 
 • Dyskontowanie należności z regresem do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich spółek 
 • Usługi finansowe dla stowarzyszeń, izb gospodarczych i ich członków
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.