BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Wielocelowa Linia Kredytowa

Fortis Bank

Wielocelowa Linia Kredytowa to idealne rozwiązanie dla firm, w których zarządzanie bieżącą działalnością wymaga dużej elastyczności oraz szybkich decyzji. Dodatkowo WLK ma najlepsze zastosowanie, gdy perspektywy rozwoju współpracy z bankiem są jasno określone oraz stosunkowo rozległe w czasie.

 • Samodzielny wybór formy kredytowania 
 • Środki finansowe w postaci globalnego limitu 
 • Odnawialny charakter

 • Środki finansowe w postaci globalnego limitu, z możliwością realizacji poszczególnych form kredytowania 
 • Możliwość wyboru preferencyjnej formy kredytowania 
 • Odnawialny charakter WLK 
 • Limit przyznawany w PLN, EUR, USD 
 • Możliwość skorzystania w ramach WLK z atrakcyjnych rozwiązań finansowych, takich jak: 
  • Kredyt w rachunku bieżącym 
  • Linia na akredytywy (odnawialna)
  • Linia na gwarancje (odnawialna)
  • Kredyt obrotowy odnawialny

Wielocelowa Linia Kredytowa oferowana jest firmom, które:

 • Posiadają zdolność kredytową 
 • Prowadzą działalność co najmniej od 12 miesięcy 
 • Posiadają otwarty rachunek bieżący 
 • Posiadają możliwość prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.