BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Karta przedpłacona MasterCard Business (PLN)

Fortis Bank

Karta przedpłacona MasterCard Business jest adresowana do przedstawicieli firm, którzy cenią wygodę dokonywania płatności kartą. Może być zarówno imienna, jak i wydawana na okaziciela.

Tą kartą możesz w łatwy, szybki i wygodny sposób płacić w e-Portfelu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

  • Wygodne narzędzie do przekazywania świadczeń pracowniczych (premie, bonusy, zapomogi pracownicze) 
  • Realizowanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych we wszystkich punktach na całym świecie oznaczonych logo MasterCard 
  • Możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych (nie dotyczy Karty MasterCard Business Podarunkowej) 
  • Możliwość dokonywania płatności przez Internet oraz płatności realizowanych bez fizycznego użycia karty (telefonicznie, listownie)

  • Możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych oraz wypłaty gotówki z bankomatów 
  • Karta wypukła wyposażona w chip (EMV) oraz kod CVC2 umożliwiające realizowanie transakcji internetowych, wyposażona w funkcjonalność pozwalającą na realizowanie transakcji zbliżeniowych 
  • Możliwość wielokrotnego zasilania karty 
  • Karta wydawana na okaziciela do kwoty wskazanej przez klienta (max 2500 EUR rocznie) 
  • Możliwość dokonywać transakcji do wysokości salda karty, z uwzględnieniem dziennych i miesięcznych limitów wydatków
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.