BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Smart Data

Fortis Bank
System BGŻ BNP Paribas SmartData.gen2 nowoczesne rozwiązanie służące do zarządzania delegacjami w firmie, a także do ich rozliczania. To przede wszystkim analityczne narzędzie służące do zarządzania informacjami o wydatkach służbowych dokonanych kartami i/lub gotówką.

  • Kontrola wydatków – system umożliwia monitorowanie wszystkich wydatków dokonanych kartami wydanymi do rachunku oraz odpowiednie ich pogrupowanie np. wg: kwoty, daty transakcji czy typu usługodawcy
  • Oszczędności – system dostarcza wiedzy analitycznej o wydatkach służbowych np.: częstotliwość korzystania z danej sieci stacji benzynowych, ilość wykupionych noclegów w danej sieci hotelowej czy wartość zakupów.
  • Wygoda i oszczędność czasu – system umożliwia dostęp do raportów indywidualnie dopasowanych do potrzeb firmy oraz w różnych formatach, które mogą być dostosowane do firmowych systemów księgowych

Do systemu SmartData.gen2 mogą zostać podłączone karty obsługiwanych w oddziałach banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.:

  • Karty obciążeniowe 
  • Karty kredytowe (w tym karty MasterCard Duo) 
  • Karty debetowe

Każdy posiadacz karty oraz osoby wskazane, a nieposiadające kart, mogą mieć dostęp do systemu w określonym przez decydentów zakresie funkcjonalności.

Dostęp do systemu jest możliwy dzięki zalogowaniu się poprzez stronę internetową BGŻ BNP Paribas:
http://www.smartdata.bgzbnpparibas.pl

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.